Vách ngăn phòng,vách ngăn văn phòng,vach ngan van phong,vach ngan di dong,vách ngăn di động
TRUNG TÂM HÀNH CHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG (GIẢI NHÌ)

DT SỬ DỤNG : 36,000 m2

MẬT ĐỘ XD : 30%

NĂM : 2008

(Nhóm thiết kế mượn tên Công ty Tư Vấn Đầu Tư & XD Sài Gòn (SICC). Đăng tạp chí kiến trúc số: 175-11-2009)