Vách ngăn phòng,vách ngăn văn phòng,vach ngan van phong,vach ngan di dong,vách ngăn di động
VĂN PHÒNG KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP-NHÀ MÁY HÓA CHẤT TÂN BÌNH 2
( KCN Biên Hòa 1, T. Đồng Nai)
NĂM             : 2009