Vách ngăn phòng,vách ngăn văn phòng,vach ngan van phong,vach ngan di dong,vách ngăn di động
CẢI TẠO MẶT TIỀN NHÀ MÁY CHẾ TẠO CƠ KHÍ MÁY CÔNG CỤ TAT
( Kcn Cát Lái, Quận 2, TP. Hcm)
NĂM             : 2011