Vách ngăn phòng,vách ngăn văn phòng,vach ngan van phong,vach ngan di dong,vách ngăn di động
KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP-NHÀ MÁY HẠ PHONG
(Kcn Xuyên Á, H. Đức Hòa,T. Long An)
NĂM             : 2010