Vách ngăn phòng,vách ngăn văn phòng,vach ngan van phong,vach ngan di dong,vách ngăn di động
Giải nhất cuộc thi thiết kế kiến trúc Khu Thể Thao Liên Hợp Diên Hồng