Vách ngăn phòng,vách ngăn văn phòng,vach ngan van phong,vach ngan di dong,vách ngăn di động
Giải nhì cuộc thi quy hoạch kiến trúc trung tâm Hành Chính Lâm Đồng

DT SỬ DỤNG : 36,000 m2

MẬT ĐỘ XD : 30%

NĂM : 2008

(Nhóm thiết kế mượn tên Công ty Tư Vấn Đầu Tư & XD Sài Gòn (SICC). Đăng tạp chí kiến trúc số: 175-11-2009)